Обов’язки учнів

- знати статут школи, правила поведінки, єдині вимоги для учнів та дотримуватись їх;

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- бережливо ставитись до шкільного майна та обладнання і особистого майна;

- раціонально використовувати свій вільний час, відвідувати гуртки;

- поважати працю техпрацівників школи;

- дотримуватись правил поведінки у школі, бути охайними.


Права та обов’язки дітей

- усі діти, незалежно від походження, кольору шкіри, національності, статі, мови є рівними у своїх правах;

- усі діти мають право на любов та піклування;

- невід’ємне право дитини на життя;

- захист дітей від викрадення та продажу;

- діти не повинні стати жертвами насильства;

- усі діти мають право на повноцінне харчування;

- усі діти мають право на освіту;

- усі діти мають право на відпочинок;

- усі мають право на медичну допомогу;

- усі мають право на свободу совісті, думки і релігії;

- усі мають право на інформацію;

- усі мають право на спілкування;

- особлива турбота дітям – інвалідам;

- особлива турбота - про дітей-сиріт.

/Files/images/Без імені.png

Кiлькiсть переглядiв: 619