Бібліотека


Загальний фонд бібліотеки становить 7658 примірників. Бібліотечний фонд навчальної літератури (крім підручників) становить 4717 прим. (в тому числі методичної літератури – 466 прим.), підручників – 2941 прим. (з них 935 прим. для 1-4 класів, 2006 прим. – для 5-9 класів).

Порівняльна характеристика забезпечення підручниками, літературою та періодичними виданнями:

Найменування Навчальні роки
2011/2012 2012/2013
Фонд 7339 7658
Підручники 2736 2941
Художня і методична література 4603 4717
Періодичні видання 12 7

Підручниками в основному забезпечені всі учні на 100 %, за винятком підручників образотворчого і музичного мистецтва для 3 класу (53 % і 59% відповідно) та підручників образотворчого мистецтва, основ здоров’я, трудового навчання (95 %, 95 %, 53 % відповідно).

Кiлькiсть переглядiв: 757